Reference: Volume 43D (1959), Part No. 3, Section , Page 862

Judgement Details


Date
30/06/1959
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
PAOLO MIFSUD NE. vs LORENZO SAID NE. ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - KAPTAN - POLZA TAL-KARIGU - SOLIDARJETA'
Summary
Il-kaptan li jikkonsenja l-merkanzija lil min ma jipprezentalux il-polza tal-karigu, jinkorri fir-responsabbilita' konsegwenzjali ghall-inadempjenza kontrattwali tieghu. Il-polza tal-karigu hija d-dokument u l-prova tat-trasport li l-kaptan jobliga ruhu li jaghmel tal-merkanzija biex jirrikonsenjaha fil-post tad-destin lil min ikollu d-dritt ghaliha skond it-termini fl-istess polza menzjonati. Imma fil-prattika jissucciedi illi l-kaptan jikkonsenja l-merkanzija lil min ikun sfornit mit-titolu,wara li dan jaghmillu garanzija li jigi rilevat minn kull responsabbilta' lejn it-terz possessur tal-polza tal-karigu - garanzija li tigi moghtija mir-ricevitur bil-fidejussjoni ta' Bank. Jekk minnkonsenja simili jidderivaw xi danni lid-ditta li tkun ikkonsenjat il-merkanzija lil min ma kellux il-polza tal-karigu, din id-ditta ghandha dritt u azzjoni ghal dawk id-danni kontra r-ricevitur tal-merkanzija u kontra l-Banka garanti tieghu, solidalment.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info