Referenza: Volum 43D (1959), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 967

Dettalji tas-Sentenza


Data
21/02/1959
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs CARMELA CAMILLERI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL - ART. 107 TAL-LIGIJIET TAL-PULIZIJA - KARTELLUNI - KONTESTWALI - LICENZA - NULLITA' - PROCEDURA - SENTENZA - TRATTAZZJONI
Fil-Qosor
Meta hemm zewg sentenzi tal-Qorti tal-Magistrati u zewg appelli separati, imm fiz-zewg appelli separati, imma fiz-zewg kawzi hemm identita` tal-fatti, identita` tas-sistema ta` difiza, identita` tal-provi, u kontestwalita` tat-trattazzjoni tant fl-ewwel istanza kemm fl-appell, jixraq li tinghata sentenza wahda fuq iz=zewg appelli. Del resto, din hija l-"praxis curiae" fil-materja. Bhala "modum regulae", meta kawza kriminali tigi sospiza mhabba li jkun hemm kawza civili pendenti u l-gudikant jahseb li jkun spedjenti li jigi attiz l-ezitu ta` dik il-kawza civili, imma mbaghad fiha l-gudikantjidhirlu li l-kawza kriminali tista` tigi prosegwita, ikun aktar regolari illi dan jinghad b'verbalappoztu ghall-kjarezza tal-proceduri. Imma jekk il-QOrti tal-Maistrati, wara litkun tat ordni simili ghas-sospensjoni tal-kawza, tghaddi l-quddiem u tiddecidi l-kawza bla ma taghti ordni kuntrarju, ma hemm xejn b'daqshekk lijista` jinvalida dik is-sentenza. Il-permess tal-Pulizija biex wiehed iwahhal kartelluni fuq hajt ta` fond appartenenti jew mikri lil haddiehor ghandu l-effett teighu prekarju; gahx dak il-permess jiddependi mill-kunsens tas-sid jew tad-detentur tal-fond li mieghu jinghat l-permess li jitwahhlu l-kartelluni. Malli dak is-sid jew l-okkupant joggezzjonaw ghall-affissjoni ta` dawk il-kartelluni , l-effikacja tal-peremss tigi nieqsa "ipso facto", ul-Pulizija ma tsitax hlief twissi lil min kllu dak il-permess biex inehhihom, u ma ghandhiex alternattiva ohra hlief dik li tirtira l-peremss. U dan l-ordni tla-Pulizija gahndu jigi obdut indipendentement minnkull rapport ta` indoli civili bejn min wahhal il-kartelluni u min oggezzjona ghalihom
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni