Reference: Volume 73 (1989), Part No. 2, Section 1, Page 301

Judgement Details


Date
20/03/1989
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HERRERA JOSEPH A., HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
ALFRED P. FARRUGIA NOE vs KUMMISSARJU TAT-TAXXI INTERNI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
LIKWIDAZZJONI ADDIZZJONALI TA' TAXXA - NUQQAS F'XI DIPARTIMENT IEHOR GOVERNATTIV - REVOKA - RIFUZZJONI TAT-TAXXA ADDIZZJONALI BL-IMGHAX
Summary
Ir-rifuzjoni tat-taxxa adizzjonali u ta' l-imghax huma konsegwenza naturali tad-dikjarazzjoni tan-nullita ' tal-likwidazzjoni addizzjonali u dan ai termini normali tad-Dritt Komuni - il-Ligi civili -tal-pajjiz. Meta l-konvenut esiga u rcieva pagament ta' flus li ma kienx dovut skond il-ligi l-attur nomine kien qed jigi mtellef l-uzu ta' flusu. Issa meta l-hsara tikkonsisti filli ttellef persunal-uzu tal-flus taghha, skond l-art. 1047 tal-Kodici Civili, din ghandha tissewwa bil-hlas ta' l-imghaxijiet fuq is-somma mhallsa. Id-divizjoni tax-xoghol tal-Gvern f'Dipartiment differenti hija divizjoni li saret ghall-kumidita' tieghu, u jekk tolqot b'xi mod lic-cittadin, din ghandha tolqtu bl-efficjenza akbar tieghu billi taqdi lic-cittadin ahjar u mhux aghar.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info