Reference: Volume 43D (1959), Part No. 4, Section 2, Page 952

Judgement Details


Date
14/02/1959
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs NIKOLA AGIUS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARMI TAN-NAR - FORZA MAGGURI - KONTRAVVENZJONI - XKUBETTA
Summary
Hu veru illi, ghall-inetgrazzjoni ta` kontravvenzjoni, ghar-rigur tad-dritt, hu bizzejjed il-fatt materjali, u li ghalhekk l-element psikiku hu soddisfatt bis-semplici volontarjeta`; imma l-pussess ta` xkubetta mhux bl-animu li wiehed jippossjediha, imma ghax kostrett mic-cirkustanzi, ma jammontax ghar-reat ta` pusses ta` arma tan-nar minghajr permess tal-Pulizija. Bniedem li jkollu f'idejh xkubetta appartennenti lil persun aohra, u li jirrifjuta jikkonsejhielu ghax jibza` minnu, u li kien pront jikkonsenjaha lill-Pulizija basta din ma tikkonsejahiex lill-sidha, gie f'din is-sentenzadikjaratli ma kienx hati ta` pussess illegali ta` arma tan-nar; ghax fic-cirkustanzi tal-kaz il-Qorti zammetli dawk ic-cirkustanzi li fihom l-imputt kien qighed izomm l-ixkubett kienu prattikament jammontawghal "vis major", ossija kostringiment li jeskludi l-volontarjeta`, in bazi ghall-prinicipju li f'kazijiet konsimili l-imputat "non agit, sed agitur".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info