Reference: Volume 43D (1959), Part No. 2, Section , Page 774

Judgement Details


Date
05/10/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
CARLO CAMILLERI vs WING COMMANDER HENRY BUICK NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 440(3) U 357 KAP. 23 - SERVITU' - SKOL TA' L-ILMA
Summary
Is-sid ta' fond li jinsab f'livell aktar gholi ma jistax jaghmel ebda haga li tirrendi izjed gravuzas-servitu' tal-fond aktar baxx. Biex jista' jinghad li hemm dan l-aggravament hu mehtieg illi l-fond inferjuri jsofri hsara, illi din il-hsara tkun akbar minn dik dovuta ghal skol naturali tal-ilma,u illi tkun ta' certa gravita'. Jekk fil-fatti jirrizulta li kien hemm din il-hsara ta' certa gravita' sid il-fond superjuri hu obligat jaghmel ix-xoghol mehtieg biex jirripara ghall-konsegwenzi tal-ghemil tieghu; u ma jistax jippretendi li hu, meta ghamel ix-xogholijiet li kkagunaw l-aggravamenttas-servitu' kien qed jezercita dritt lilu provenzjenti mill-proprjeta', ghaliex il-proprjetarju majistax jaghmel minn hwejgu uzu projbit mil-ligi, kif inhu aggravament ta' servitu' ta' skol naturalital-ilma.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info