Reference: Volume 43D (1959), Part No. 4, Section 2, Page 946

Judgement Details


Date
14/02/1959
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs SALVU BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"SPECIAL REASONS" - "THIRD PARTY RISKS" - ART. 23 TAL-KODICI KRIMINALI - LICENZJA TAS-SEWQAN - SEWQAN PERIKOLUZ - SOSPENSJONI
Summary
hlief fil-kazijiet ta` "recklessness" jew ta` "dangerous driving", jew ta sewqan fi stat ta` sokor jew taht l-influwenza ta` drogi, jehtiegli jkun hemm it-talba tal-Kummissarju tal-Pulizija biex il-Qorti tkun tista` tordna s-sospensjoni tal-licenza tas-sewqan. Gahldaqstant, fil-kaz ta` sewqan perikoluz il-Qorti tista` tapplika dik is-sospensjoni minghajr il-hteiga tat-talba tal-Prosekuzzjoni. F'dawn il-kazjiiet ta` sospensjoni al-licenza ma hemms id-dispozizzjoni li hemm fil-kaz ta` vjolazzjonijiet tal-ligi specjali tas-sigurta` tal-car kontra r-riskji tat-terzi persuni fis-sens li, ghalkemml-iskwalifika preskritta mill-ligi hi ghal sena, il-Qorti tista` pero`, ghal "Special reasons", tirriduci dak it-terminu. U lanqas jidher li d-dispozizzjoni geenrali tal-art. 23A tal-Kodici Krimanlighandha tigi applikata f'kazijiet ta` sewqan perikoluz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info