Reference: Volume 43D (1959), Part No. 4, Section 2, Page 941

Judgement Details


Date
31/01/1959
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
JOSEPH SCERRI vs SPIRU FALZON
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ANIMUS INJURIANDI" - INGURJA
Summary
Hu veru, "in teroria", li f'certi cirkustanzi specifici, jekk, b'riferenza gahl bniedem li jokkupa kariga gholja, tigi profferita xi kelma li tattribwilu xi mestjer iehor, jista` jkun hemm ingurja; dipendentement, s'intendi, mix-xort ta` mestjer li jissemma, u mill-kontest li fih jissemma, umill-Animus" li bih tingahd dik il-kelma; imma avvolja l-kwerelat ma jkunx qal il-klim oggezzjonat biex jaghmel kumpliment lill-kwerelant, jehtieg, biex ikun hemm l-ingurja, li fil-kelma jew kliem profferii jkun hemm xi addebitu li jesponi lil min hu kolpit biha ghad-disprezz, jew ghar-ridikolu, jew ghall-mibgheda ta` haddiehor, u ma hux bizzejjed dak li jissejjah "hamrless abuse". Kelma spjacevoli, li pero` ma tistax tmiss b'xi mod ir-riputazzjoni jew rispettabilita` tal-persuna li gahliha tkun diretta, jew li taghtiha malafam jew tirridikolaha, ma tikkostitwix ingurja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info