Reference: Volume 43D (1959), Part No. 4, Section 2, Page 933

Judgement Details


Date
31/01/1959
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs PAOLO CALLEJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"MILK MARKETING UNDERTAKING" - ANNIMALI - HALIB - LICENZA
Summary
L-allegazzjoni tal-imputat, li hu akkuzat li biegh lill-"Milk Marketing Undertakin" halib imhafeff bl-ilma, fis-sens illi hu ma ghndux ikun punit ghax il-halib li nstab mizjud bl-ilma ma kienx minn tal-moghoz tieghu, imma tal-moghoz ta` haddiehor, uli huwa pprezenta lid-Dipartiment dak il-halib biexjaghmel pjacir li dak l-iehor, billi d-Dipartiment ma riedx jehodlu l-halib, tirrazenta l-apologijatad-delitt. Dan ifiser li l-imputat irid jigi skriminat ghaliex qieghed jinganna d-Dipartiment, fis-sens li,m entri dan, gahr-ragunijiet teighu sanirtarji, iddecieda li ma jiehux il-halib tal-moghozta` dak l-iehor, l-imputat qieghed jaghmel mod li jinnewtralizza din il-prekawzjoni. Apparti, dan,ladarba l-imputat hu miktubbhaa l-fornitur mad-Dipartiment "hu" gahndu r-responsabbilita` tal-halibu jipprezenta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info