Reference: Volume 43D (1959), Part No. 2, Section , Page 831

Judgement Details


Date
14/12/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GEORGE VELLA vs VINCENZO SCERRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BZONNIJIET TAD-DAR - MANDAT
Summary
Ir-ragel hu responsabbli ghad-dejn li taghmel martu fl-akkwist tal-bzonnijiet tad-dar. Il-fatt li r-ragel ikun jaghti lill-martu l-flus ghall-hajja u ghall-bzonnijiet tad-dar, biex taghmel bihom li trid, juri li hu halla f'idejn martu l-ekonomija domestika; mhux biss ghal dawk li huma bzonnijiet ordinarji u ta' kulljum, izda ghall-bzonnijiet l-ohra kollha li l-ekonomija tad-dar tirrikjedi; b'modli jista' jinghad li l-mara ghandha l-mandat, jekk mhux espress, almenu tacitu, li tahseb ghall-bzonnijiet kollha, anki jekk mhux strettament ordinarji u ta' kulljum. Liema mandat hu rikonoxxut mill-gurisprudenza taghna. U jekk ir-ragel qatt ma jkun iddizapprova x-xiri li kienet taghmel martu, u qatt ma ddiffida lit-terzi dawn dan ix-xiri, it-terzi huma in bwona fede, u r-ragel ma jistax jirrifjuta li jhallas id-djun ta' martu fuq il-pretest li hu kien jaghtiha l-paga kollha, li kienet bizzejjed ghall-bzonnijiet tal-familja. Dan, it-terz ma ghandux jarah, billi hu qatt ma gie kostitwit in mala fede.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info