Reference: Volume 43D (1959), Part No. 2, Section , Page 759

Judgement Details


Date
26/06/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
STELLA BRIFFA ET. vs CATERINA SCICLUNA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DIVIZJONI - LEGAT - LIKWIDAZZJONI TA` WIRT
Summary
Ghandha ssir distinzjoni bejn il-pusses ta' legat u l-proprjeta' tal-istess legat; ghax il-pussess jghaddi "per modum continuationis" fl-eredi, u jkun l-identiku pussess li kellu d-decujus fil-gurnatatal-mewt tieghu, u ghalhekk il-legatarju hu obligat jitlob il-pussess lill-eredi, mentri l-proprjeta' jew id-"dritt" ghall-haga legata, issir tal-legatarju mill-gurnata tal-apertura tas-successjoni bis-sahha unikament tad-dispozizzjoni testamentarja, minghajr in-necessita' ta' ebda att ta parti tal-legatarju, u sahansitra ad insaputa tieghu, u kwindi indipendentement mill-immissjoni tieghu fil-pussess tal-legat. Ghaldaqstant, f'kaz ta' likwidazzjoni u divizjoni tal-assi ereditarju, l-eredi majistghy jippretendu li s-sustanzi mhollija b'legat ghandhom jidhlu fl-assi in divizjoni u jigu assenjat lill-eredi, salv li l-legatarju, jekk jaghmel it-talba mehtiega, jigi immess mill-istess eredi fl-pussess ta' dawk is-sustanzi formanti l-oggett tal-legat; ghax din l-assenjazzjoni tolqot il-proprjeta', u mhux il-pussess tal-legat; salva kull azzjoni talvolta kompetenti lill-eredi biex igieghlulill-legatarju jiddikjara jekk jaccettax jew le l-legat lilu mholli. Liema assenjazzjoni lill-erediwisq anqas tista' ssir jekk il-legatarju jkun parti fil-kawza u jikkontesta din l-assenjazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info