Reference: Volume 43D (1959), Part No. 2, Section , Page 822

Judgement Details


Date
27/11/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ALFREDO CACHIA ZAMMIT ET. vs RAFFAELE BARBARA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 571 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI PETITORJA - AZZJONI POSSESSORJA - MANUTENZJONI - MOLESTJA - PUSSESS
Summary
Min jipproponi azzjoni possessorja ta' manutenzjoni huwa fid-dmir li jipprova li l-parti l-ohra arrekat molestja fil-"pussess" tieghu. Ghall-konservazzjoni tal-pussess ta' hwejjeg immobili hu bizzejjed l-animu, ossija l-intenzjoni fil-possessur li hu ghandu dan il-pussess; u darba akkwistat, il-pussess ma jintilefx bl-inerzja tal-possessur biss. Jekk il-kawza hi possessorja, l-istess ma ssirx ta' natura petitorja mhabba l-provi li jirrizultaw "hinc inde"; ghax ir-regola li tipprojbixxi l-kumulu tal-petitorju mal-possessorju hija ta' ordni publiku, u din il-projbizzjoni ma tistax tigi sanatabl-akkwjexxenza jew bil-kunsens, espress jew tacitu, tal-kontroparti. U l-gudikant, li f'idejh hijal-osservanza u l-applikazzjoni tal-ligi, ma jistax jahrab minn dik il-projbizzjoni minghajr ma jmurkontra l-awtorita' tal-istess ligi. Imma, biex ikun hemm molestja, mhux bizzejjed fatt materjali,izda hemm bzonn l-intenzjoni, f'min jaghmel dak il-fatt, konsistenti fl-affermazzjoni ta' pussess proprju kuntrarju ghall-pussess ta' haddiehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info