Reference: Volume 43D (1959), Part No. 2, Section , Page 744

Judgement Details


Date
05/06/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ALFREDO BORG vs CARMELO BRINCAT ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI "CONSTITUTAE PAECUNIAE" - INTERRUZZJONI - PRESKRIZZJONI - RINUNZJA
Summary
Il-Qrati Taghna jirrikonoxxu l-azzjoni fondata fuq il-patt li bih wiehed jobliga ruhu li jhallas dakli ghandu jhallas hu jew hadd iehor, bi kwalunkwe titolu, anki jekk l-oggetti tal-obligazzjoni jkunincert. L-azzjoni applikabbli kontra din l-azzjoni hija dik ta' hames snin. Jekk id-debitur jirrkonoxxi d-dejn, dan ir-rikonoxximent jimporta rinunzja ghall-preskrizzjoni; u dan ir-rikonoxximent jista' jkun anki prezunt jew indirett. U lanqas hemm bzonnu li r-rikonoxximent ikun ghall-kwatita' kollha dovuta, u jista' wkoll jirrigwarda kreditu illikwidu. Ghalkemm il-ligi tikkontempla r-rikonoxximent tad-dejn bhala kawza interruttiva tal-preskrizzjoni, dan ma jfisserx illi, jekk ir-rikonoxximent isir wara li jkun ghadda iz-zmien tal-preskrizzjoni, ma ghandux jitqies bhala rinunzja ghall-preskrizzjoni, ghalkemm hu veru wkoll li wara r-rinunzja ghall-preskrizzjoni tista' terga tibda preskrizzjoni gdida.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info