Reference: Volume 43D (1959), Part No. 4, Section , Page 920

Judgement Details


Date
17/01/1959
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs GIUSEPPE MIFSUD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPROPRJAZZJONI INDEBITA - ART. 307 U 348 (C) TAL-KODICI KRIMINALI - AWTO-INKOLPAZZJONI - KOMPLICITA' - PROVA
Summary
Min jindahal biex oggett provenjenti minn approprjazzjoni ndebita jinbiegh li terza persuna, meta kien jaf li dak l-oggett kellu dik il-provenjenza, hu hati huwa wkoll ta` approprjazzjoni ndebita. Jekk it-terza persuna, li xtrat dak l-oggett, kienet taf hija wkoll b'dik il-provenjenza illecita tal-istess oggett, u ghalhekk jista` talvolta jitqies li hija komplici, u li ghalhekk ix-xhieda taghha,bhala "tainted evidence", tehtieg li tigi korroborata, din il-korroborazzjoni ghandha tigi ritenutabhala avverat jekk l-imputat, fl-interrogatroju li jsirlu mill-Pulizija, jiddikjara illi dik it-terza persuna kienet taf hija wkoll li l-oggett kien misrqu; ghaxaliex, jekk l-imputat kien jaf, b'riferenza ghall-waqt tal-kuntrattazzjoni ma` dik it-terza persuna, li din kienet konsapevoli mill-kriminozita` ta` dak likien qieghed isir,a llura "multo magis" kien jaf hu stess. Allegazzjoni simili mill-imputat tammonta ghal awto-inkolpazzjoni, kwantu ghall-element tax-"scienter".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info