Reference: Volume 43D (1959), Part No. 2, Section , Page 817

Judgement Details


Date
17/11/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
CARMELA SIVE MARIA CARMELA CAMILLERI ET. vs CARMELO ZAMMIT ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 33(2) TAL-KODICI CIVILI - DOTA
Summary
Il-ligi taghna taghti lit-tfal bniet, meta ma jkunux jippossjedu beni sufficjenti biex jiddotaw ruhhom, assenjament bhala dota kontra missierhom jew, sussidjarjament, kontra ommhom, jew kontra n-nannupatern, jew, fl-ahharnett, kontra n-nannu matern. Fin-nuqqas ta' determinatezza espressa fil-ligi,u fid-dubju, id-dottrina u l-principji guridici jippropendu biex jirrikonoxxu l-azzjoni tad-dota lit-tfal legittimi u naturali, u mhux ukoll lill-bniet illegittimi. Il-ligi trid li t-tifla tkun ma tippossjedix beni taghha sufficjenti; izda dan ma jfisserx illi ma tistax tigi dotata anki tifla li hija sinjura u li tippossjedi bizzejjed beni taghha proprji biex bihom tiddota ruhha. Barra minn dan, it-tifla tista' tagixxi kontra l-genituri ghad-dota anki wara li tkun izzewget, jekk dawn ma jkunux ghamlu l-procedura traccjata mill-ligi biex ikunu ezentati minn dan l-obligu wara z-zwieg taghha.Fl-ahharnett, id-dota ghandha tkun kongruwa u proporzjonata ghall-mezzi tal-obligat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info