Reference: Volume 43D (1959), Part No. 2, Section , Page 809

Judgement Details


Date
17/11/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
JOSEPH CASSAR NE. vs ANTHONY CAMILLERI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"IMPORT & EXPORT DUTIES ORDINANCE" (KAP. 122) - "PAPER CUPS" - DAZJU - MATERJAL TA' PROPAGANDA KUMMERCJALI - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN 394/1958
Summary
Il-ligi tad-Dwana tezenta mid-dazju l-materjal ta' avvizi, reklamijiet, ecc. Biex oggett ikun hekkezentat, irid ikollu zewg kwalitajiet, cjoe' dik li jkun oggett stampat ghar-reklam, u maghmul bil-hsieb li jhajjar lill-publiku jixtri l-oggetti li bih ikunu qeghdin jigu reklamati, u dik li jkun minghajr ebda valur kummercjali fih innifsu. Imma, oltre dawn iz-zewg kwalitajiet, il-ligi tirrikjeditliet kondizzjonijiet biex ikun hemm l-ezenzjoni mid-dazju: li l-affarijiet stampati jigu mqassma bla ebda hlas; li l-istess affarijiet tkun fihom stampat l-isem tad-ditta jew tal-impriza avvizati; uli l-istampa tkun tidher bic-car li hi maghmula bhala avviz jew reklam. Fil-kaz prezenti b'applikazzjoni ta' dawn il-principji, gew dikjarati ezenti mid-dazju ta' importazzjoni kwantita' ta' tazzi tal-karti ("paper cups") li d-ditta attrici kienet importat biex iservu bhala reklam tal-prodotti minnha mahduma.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info