Reference: Volume 43D (1959), Part No. 2, Section , Page 801

Judgement Details


Date
03/11/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
CARMELO MUSCAT vs JOSEPH FALZON
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 460 U 448 TAL-KODICI CIVILI - HAJT DIVIZORJU - SPEJJEZ TA` TISWIJA
Summary
Id-dispozizzjoni tal-ligi li tobbliga lill-komproprjetarju ta' hajt divizorju jikkontribwixxi sehemughall-ispejjez tat-tiswija jew rikostruzzjoni ta' dak il-hajt issib l-applikazzjoni taghha meta r-riparazzjoni jew rikostruzzjoni tkun dovuta ghal deperiment jew kawzi ohra naturali jew kawzali, u mhux meta tkun kagunata bil-fatt kolpuz ta' wiehed mil-komproprjetarji. Lanqas jista' l-komproprjetarju jigi kostrett jikkontribwixxi ghal din l-ispiza fuq ir-rifless illi bir-rikostruzzjoni tal-hajt sejjer javvantaggja ruhu, ghax ser ikollu sehem minn hajt ahjar; ghax bil-hajt li kellu, huwa kien jghaddi. Jekk mbghad fir-rikostruzzjoni tal-hajt issir xi tieqa li qabel ma kienetx hemm, u li tkun ta' vantagg ghall-komproprjetarju l-iehor, din lanqas hi motiv biex hu jigi kostrett jikkontribwixxi sehem mill-ispiza; tista' fil-kaz issir rizerva, favur il-komproprjetarju li bena l-hajt gdid, ta' kull dritt tieghu in konnessjoni ma' dik it-tieqa.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info