Reference: Volume 43D (1959), Part No. 2, Section , Page 771

Judgement Details


Date
01/10/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
CATERINA FAVA vs GIUSEPPE AZZOPARDI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1654 TAL-KODICI CIVILI - LOKAZZJONI - RIPARAZZJONIJIET FIL-FOND MIKRI
Summary
Il-kerrej ghandu l-obligu, taht piena tad-danni, li jgharraf bla dewmien lil sid il-kera bl-uzurpazzjonijiet jew hsarat ohra li jsiru fuq il-haga mikrija; imma dan l-obligu ma jirriferix ghad-dewmiental-kerrej wara li tigri l-hsara, izda jikkomprendi anki d-dover tal-kerrej li javza lil sid il-kerab'dak kollu li jkun jezigi rimedju guridiku jew riparazzjoni materjali bla dewmien. Ghaldaqstant jikkomprendi anki l-kaz ta' semplici perikolu ta' hsara. Din ir-responsabbilita' tal-kerrej tiddependi minn jekk jkunx avza lis-sid bla dewmien jew le, u kwindi din mhix responsabbilta' assoluta, u huwa mehtieg l-ezami tac-cirkustanzi tal-kaz. Jekk dawn ic-cirkustanzi ma jurux li l-kerrej naqas minndan l-obligu tieghu, is-sid hu obligat isewwi l-hsarat minghajr ma jitfa' r-responsabbilta' dwarhomfuq il-kerrej.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info