Reference: Volume 43D (1959), Part No. 2, Section , Page 768

Judgement Details


Date
26/06/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
PAOLA MAMO vs MADDALENA CAMILLERI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMINISTRAZZJONI - ART. 1963 TAL-KODICI CIVILI - GRATUWITA' - MANDAT - PROVA - SERVIGI
Summary
Il-mandat hu bla hlas, jekk ma jkunx hemm ftehim kuntrarju; ghalhekk, sabiex tispicca din il-prezunzjoni ta' gratuwita', hemm bzonn ta' patt jew konvenzjoni kuntrarja, sija pure tacita, imma tali li minnha jidher li kien hemm l-intenzjoni tal-mandatarju li ma jidher li kien hemm l-intenzjoni tal-mandatarju li ma jinkarigax ruhu mill-gestjoni jekk mhux bil-hlas. U jekk il-partijiet ma jghidu xejnallura s-silenzju taghhom jistabbilixxi l-prezunzjoni tal-gratuwita' li hi fil-ligi. U l-prova tan-non-gratuwita' tinkombi lil min jallegaha. Ghaldddaqstant, it-talba ta' amministratur, li jitlob hlas ghal amministrazzjoni li hu zamm ghal diversi snin minghajr ebda patt ta' hlas, u minghajr ma jkun hemm cirkustanzi li juri li hu amministru bil-hsieb li jithallas, ma tistax issehh.




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info