Reference: Volume 43D (1959), Part No. 2, Section , Page 719

Judgement Details


Date
06/05/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
EMMANUEL TONNA PR. ET NE. vs GIUSEPPINA PORTELLI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2124, 2143, U 889 TAL-KODICI CIVILI - ART. 782 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DANNI - DEKADENZA - MINURI - PATRIJA POTESTA'
Summary
Tifel minuri ma jistax jagixxi jew ikun azzjonat f'gudizzju hlieg fil-persuna ta' missieru, jew, fl-assenza ta' dan, fil-persuna ta' kuratur; u l-missier jiddekadi mid-drittijiet tieghu ta' patrija potesta' fuq uliedu minuri, kompriza r-rapprezentanza gudizzjarja taghhom, jekk huwa ma jipprokurax kontra tieghu nnifsu l-ipoteka legali akkordata favur it-tfal mil-ligi meta lil dawn jippervjeni xi beni li taghhom huwa ghandu d-dritt ta' amministrazzjoni; pero', dan in-nuqqas ma jistax jigi nvokat hlief mill-istess tfal, jew mill-avanti kawza minnhom. Ghaldaqstant, jekk f'kontingenzi simili l-missier jagixxi biex il-konvenut jigi dikjarat responsabbli tad-danni sofferti minn dawk uliedu minuribil-mewt ta' xi persuna li taghha huma l-eredi, ma jistax jigi mill-konvenut danneggjant milqugh bl-eccizzjoni tan-nullita' tal-azzjoni minnu proposta f'isem dawk it-tfal fuq l-allegat motiv tad-dekadenza tieghu mill-patrija potesta' fuq dawk it-tfal, apparti mill-kwistjoni jekk jigix pruvat jew leli lill-dawk it-tfal ippervenew xi beni mill-eredita' tal-persuna li mietet li taghhomn huwa ghandud-dritt ta' amministrazzjoni. Lanqas hi attendibbli l-eccezzjoni li t-tfal ghadhom ma accettawx l-eredita' tal-persuna li mietet u li inkonsegwenza tal-mewt taghha l-missier jitlob id-danni f'isimhom, u li l-azzjoni ma tistax tregi qabel ma t-tfal jiddikjaraw li huma accettaw dik l-l-eredita'; ghaxanki din l-eccezzjoni tmiss lit-tfal innifishom, lill-eredi taghhom, jew lill-avanti kawza minnhom,u mhux lit-terzi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info