Reference: Volume 43D (1959), Part No. 2, Section , Page 786

Judgement Details


Date
29/10/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
JOSEPH CARUANA CURRAN NE. vs ANTHONY CAMILLERI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"IMPORT DUTIES (ASSIMILATION) REGULATIONS, 1958" - DAZJU - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN 605 TAL-1958 - RETROATTIVITA'
Summary
Biex il-ligi jkollha effett retroattiv, jehtieg li dan l-effett jirrizulta b'mod l-aktar car u zgur;u ghaldaqstant, fid-dubju ghandu jkun eskluz. Konsegwentement, jekk johorgu regolamenti li jezentaw mid-dazju xi oggetti li jigu mportati minn barra, bl-indikazzjoni espressa tad-data li fiha dawk ir-regolamenti ghandhom jibdew isehhu, l-istess regolamenti ma jistghux jigu nterpretati fis-sens lighandhom effett retroattiv; u min ikun importa minn dawk l-oggetti hekk ezentati qabel ma bdew isehhu dawk ir-regolamenti ma jistax jippretendi li jitlob ir-rifuzjoni tad-dazju li huwa jkun hallas biprotesta biex ikun jista' jirtira l-merkanzija mportata. Ghalkemm si tratta ta' ligi fiskali, ma ghandhiex issehh ir-regola "in dubio contra fiscum"; ghax dubju ma hemmx, billi s-sens tal-ligi huwa car.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info