Reference: Volume 43D (1959), Part No. 2, Section , Page 706

Judgement Details


Date
29/04/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
CARMELO FORMOSA vs AVUKAT DR. ARTURO VALENZIA ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DOMICILJU - DRITT KANONIKU - GURISDIZZJONI - NULLITA' - ZWIEG
Summary
Il-ligi li tirregola f'dawn il-Gzejjer il-formazzjoni u d-durata tal-vinkolu matrimonjali hija l-Ligi Kanonika, li fid-dispozizzjonijiet relattivi taghha hija komplementari ghall-ligi civili maltija.U skond id-Dritt Kanoniku, u kwindi skond il-Ligi Maltija, ghal dawk kollha li huma mghammda biex ikunu membri tal-Knisja Kattolika, iz-zwieg ikun validu biss jekk ikun gie celebrat bil-formalitajietpreskritti mid-Dritt Kanoniku; ghax ghall-membri tal-Knisja Kattolika z-zwieg huwa sagrament. L-istat ta' fatt kreat bi zwieg ta' malti kattoliku domiciljat f'Malta, celebrat f'pajjiz iehor bil-forma civili biss, sakemm ghadu jezisti, hu effikaci biex jipproduci dawk l-effetti civili li fin-naturatieghu hu dezinjat li jipproduci, fosthom dak tal-konferiment lill-mara tad-domicilju tar-ragel; ud-domicilju tar-ragel jiddetermina l-gurisdizzjoni tat-tribunal li ghandu jiehu konfizzjoni tal-kawza dwar dikjarazzjoni ta' nullita' taz-zwieg. U allura l-Qrati Taghna huma kompetenti biex jiehdu konjizzjoni ta' talba ta' malti kattoliku domiciljat f'Malta biex jigi dikjarat null iz-zwieg tieghu ma' mara celebrat f'pajjiz iehor minghajr il-formalitajiet preskritti mid-Dritt Kanoniku. U zwieg simili huwa null.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info