Reference: Volume 73 (1989), Part No. 2, Section 1, Page 281

Judgement Details


Date
30/01/1989
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A.
Parties
MARCELLE BORG GRECH PRO ET NOE vs FRANK CACHIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONI TA' ILLEGITTIMA' TA' PERSUNA - MANDANDTI PREZENTI MALTA - MANDATARJU F'KAWZA
Summary
Skond l-art. 1866 tal-Kodici Civili Kap. 16 il-mandatarju ma jistax joqghod fil-kawza bhala attur jew konvenut fl-isem tal-mandanti tieghu meta dan ikun prezenti f'Malta. Pero' l-art. 786 tal-Kodicita' Organizzazzjoni u Procedura Civili jiddisponi li l-eccezzjoni ta' l-illegittimita' tal-persuna li tidher jew tkun konvenuta fl-isem jew fl-interess ta' haddiehor ma tistax tinghata kontra, fost ohrajn, il-persuna li tidher bhala prokuratur ta' persuna barra minn Malta kif kienet qieghda tidher l-attrici in rapprezentanza ta' zewgha. Kwindi l-eccezzjoni ta' l-illegittimita' tal- persuna f'danil-kaz ma tistax tinghata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info