Reference: Volume 40B (1956), Part No. 1, Section 1, Page 376

Judgement Details


Date
30/11/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
FRANCESCO GAUCI vs SALVATORE GAUCI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"SYSTEM OF CONDUCT" - DANNI - GLIEDA - PROVOKAZZJONI
Summary
Danni kagunati fi glieda mhumiex danni kontrattwali, u lanqas akwiljani, imma huma danni konsegwenzjali ghal azzjoni kriminuza vera u proprja; u ghalhekk japplikaw il-principji tad-Dritt Kriminali, fosthom dak li jissejjah "system of conduct" rikonoxxut mill-gurisprudenza taghna fuq l-istregwa tas-sistema legislattiv Ingliz, anki bhala prova li tattakka l-kredibbilita' tal-imputat. Minn jikkagunadanni fi glieda ma jistax jinvoka, b'menomazzjoni tad-danni, il-provokazzjoni, jew, forsi aktar ezattament, il-"calor rixae", jekk il-provokazzjoni kien ipprovokaha hu stess, jew jekk il-fatti juru li hu kien qieghed jagixxi minhabba xi rizentiment li hu kellu minn qabel versu l-parti l-ohra. U kieku stess min ikkaguna d-danni kkagunahom waqt li kien qieghed jirreagixxi, l-iskuzanti tal-provokazzjoni lanqas hi ammessa, jekk dik ir-reazzjoni tieghu ma kienetx proporzjonata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info