Reference: Volume 40B (1956), Part No. 1, Section 1, Page 364

Judgement Details


Date
30/11/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
MARKIZ PAOLO APAP BOLOGNA ET. vs AVUKAT DR. SALVATORE XUEREB
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI - TISWIJIET FIL-FOND MIKRI
Summary
ghad-dispozizzjonijiet tal-ligi li huma ta' interess partikulari, u mhux generali, il-kontraenti jistghu jidderogaw. Ghaldaqstant, meta ssir skrittura ta' lokazzjoni li biha l-partijiet jiddeterminawl-obligi rispettivi taghhom derivanti minn dak il-kuntratt, il-partijiet ma jkunx riedu jirrimetturuhhom ghal dak li tiddisponi l-ligi, u l-kuntratt ta' bejniethom huwa l-uniku ligi li fuqha ghandhatigi rizoluta l-kontroversja li tinqala' bejniethom dwar dawk l-obligi. Konsegwentement, jekk il-kuntratt tal-lokazzjoni huwa interpretabbli fis-sens li l-inkwilin ghandu jirripara bi spejjez tieghul-paviment tal-fond, anki billi jissostitwixxi jew jirrinnova l-partijiet tieghu li jkunu logoratimhabba l-uzu, l-inkwilin ma jistghax jallega li hu mhux tenut jaghmel dik it-tiswija ghax hija ta' natura straordinarja. U dan avvolja l-paviment kien ga qadim meta saret il-lokazzjoni; ghax ir-riparazzjoni tal-hsara dovuta ghall-uzu tikkomprendi wkoll il-hsara dovuta ghaz-zmien, billi l-uzu u z-zmien huma kawzi ta' hsara u joperaw flimkien, u mhumiex distingwibbli fl-effetti taghhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info