Reference: Volume 40B (1956), Part No. 1, Section 1, Page 348

Judgement Details


Date
30/11/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ANTHONY CASSAR vs ANTHONY CAMILLERI NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 4 TAL-KAP. 122 - DAZJU - PLAKKI - PRE-AVVIZ - REKLAMI
Summary
Fost affarijiet ohra, il-Ligi tad-Dwana tezenta mill-hlas tad-dazju tal-importazzjoni l-kartelluni ul-materjal ta' reklam, li, minghajr ma jkollhom valur kummercjali, huma ntizi biex ihajru n-nies jixtru mill-prodotti bihom reklamati; purke', pero', dan il-materjal jitqassam b'xejn, u jgib fuqu stampat l-isem tad-ditta jew impriza reklamata, u l-karattru taghhom ta' materjal ta' reklam ikun car.Plakki tal-metall li jgibu fuqhom l-isem tad-ditta li timportahom, u li l-karattru taghhom ta' reklam huwa ovvju, li ma ghandhomx valur kummercjali apparti l-fatt li huma semplici reklam, u li jitqassmu b'xejn ghall-finijiet ta' semplici reklam, huma ghalhekk ezenti mid-dazju tal-importazzjoni; u dan avvolja huma tal-metall. L-eskluzjoni tal-plakki metallici minn dina l-ezenzjoni ghar-raguni illi l-istampa litografika tar-reklam hija maghmula fuq il-metall, hija arbitrarja, u ma hix accettabbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info