Reference: Volume 40B (1956), Part No. 1, Section , Page 508

Judgement Details


Date
05/03/1956
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
NEG. VICTOR A. LA ROSA vs NEG. CARMELO BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 36, 40 U 41 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - DANNI - FRODE KUMMERCJALI - KONKORRENZA SLEALI
Summary
Il-ligi tipprovdi biss il-forom l-aktar soliti ta' konkorrenza sleali, u mhix lecita l-estensjoni ta' dawk il-kazijiet ghal kazijiet ohra mhux preveuti mill-ligi; ghax il-kazijiet ta' konkorrenza sleali msemmijin fil-ligi huma tassattivi, billi huma veri u proprji delitti kummercjali li jaghtu lok ghal konsegwenzi serji hafna. Fost dawk il-kazijiet mhux prevedut dak ta' min jintroduci f'suq ghall-bejgh fl-istess suq, merkanzija tal-istess ditta li taghha, f'dak is-suq, hadd iehor ikun l-agentjew rapprezenant. U ghalhekk agir simili mhux konkorrenza illecita skond il-ligi kummercjali taghna. Agir simili lanqas jikkostitwixxi frode kummercjali; ghaliex frode u konkorrenza illecita f'din il-materja huma haga wahda; u ghalhekk lanqas jirrendi responsabbli ta' danni lil min jikkommetti agir simili. Jekk ikun il-kaz li dak l-agir jikkaguna xi dannu lill-agent jew rapprezentant tad-dittaestera, dan ghandu jaraha mad-ditta estera li tipproduci dik il-merkanzija, jekk dik id-ditta tkun ikkoncedietlu l-eskluzivita' ghad-dhul ta' dik il-merkanzija f'dawn il-Gzejjer. Ghax hu elementari li, biex wiehed jigi ritenut responsabbli ta' danni, hemm bzonn li jkun ipprovoka dawk id-danni permezz ta' att illecitu; mentri l-agir fuq imsemmi, ladarba mhux kompriz fost l-atti li l-ligi tenumerabhala kazi ta' konkorrenza illecita, mhux att illecitu.




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info