Reference: Volume 40B (1956), Part No. 1, Section 2, Page 485

Judgement Details


Date
06/02/1956
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
SANCIO DE CARLO PR ET NE vs EMMANUELE CUMBO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTEFICI - ESTENSJONI TAR-RESPONSABBILITA` TIEGHU
Summary
L-artefici ghandu jiggarantixxi l-bonta` tax-xoghol tieghu; u din il-garazjia h ija implicita. Huwatenut anki ghall-kolpa ljevi. Jekk l-artefici jaghmel ix-xoghol hazin, lanqas ma huwa eskluz mir-responsabbilita` minhabba l-fatt li hu jkun qaghad ghal dak li ried il-kommittent; u jibqa` responsabbli l-istess jekk qabel ma beda x-xoghol kien jista` jkun jaf li fil-makament, u li kwindi x-xogholkien inutili. Ghaldaqstant, jekk l-artefici jaghmel xoghol lijirrizulta inutili, u tkun inutili ukoll l-ispiza gahll-fornitura tal-materjal in konnessjoni ma` dak ix-xoghol, hu ma ghandux dritt jithallas ta` xogholu, li ghamel inutilmanet, u huwa responsabbli ukoll ghall-ispiza tal-materjal inutilment impjegat f'dak ix-xoghol. Ghax la kien jaf b'dik l-inutilita` u li x-xoghol kien kontra s-sengha, ma kienx imissu ghamel dak ix-xoghol, u lanqas kien imissu ikkarika lill-kommittent bl-ispiza tal-meterjal relattiv.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info