Reference: Volume 40B (1956), Part No. 1, Section 2, Page 481

Judgement Details


Date
20/01/1956
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPINA CIANCIO PR ET NE vs MICHELE BUONTEMPO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KOMUNJONI - LIKWIDAZZJONI - MEWT TA` SOCJU - RENDIKONT - SOCJETA'
Summary
Huwa veru l l-mewt ta` socju f'socjeta kontratta "intuiu personae" tipproduci x-xoljiment tas-socjeta`; pero` hija inezatta l-opinjoni illi socjeta` dixxjolta tittrasforma ruhha f'semplici komunjoni.Kwindi ma hux korrett li jinghad b'mod assolut li dik is-socjeta` m atezistix aktar; invece hu korrett li jinghad li s-socjeta` tibqa` tezisti bhala realta` guridika u hala enti separat u distint, limitatament ghall-finijiet tar-regolament u definizzjoni tar-rapporti bejn is-soci jew l-eredi taghhom. Inkun hemm, ghalhekk, sa ta` indivizjoni; u l-azzjoni proprja tal-eredi tas-socju l-mejjet kontra s-socju l-iehor, li kellu l-amminstrazzjoni tas-socjeta` f'idejh, hija dik tar-rendikont, naxxenti minnd ak l-istat ta` komunjoni, u mhux dik tal-likwidazzjoni. u mhix attendibbli l-eccezzjoni ta`dak is-socju li kellha tintalab il-likwidazzjoni tas-socjeta`, u mhux rendikont tal-amministrazzjoni ta` dak is-socju mill-gurnata tal-mewt tas-socju li miet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info