Reference: Volume 73 (1989), Part No. 2, Section 1, Page 274

Judgement Details


Date
25/01/1989
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
FEDELE MAGRO vs ALFRED MC ELHATTON
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Skond l-art. 10B(3) ta' l-Ordinanza li tnehhi l-Kontroll tad-Djar ta' l-1959 - kif introdott f'dik l-Ordinanza bl-Att XXIII ta' 1979 - il-kerrej fit-terminazzjoni ta' l-enfitewsi li jkun qed jokkupa l-fond bhala residenza ordinarja tieghu u li jkun cittadin Maltin jkollu dritt li jkompli jokkupa l-fond taht kirja gdida minghand il-padrun dirett bl-istess kera u taht l-istess kondizzjonijiet kif imsemmija fil-paragrafi (i) u (ii) tas-sub-artikolu (2) ta' l-istess artikolu dwar l-enfitewsi. Dan is-sub-artikolu (2) jaghti d-dritt lill-enfitewta temporanju li jkompli jokkupa l-fond fit-terminazzjoni ta' l-enfitewsi b'kera li jkun daqs ic-cens li kien jithallas minnufih qabel ma tkun ghalqet l-enfitewsi mizjud kif inghad fl-istess sub-artikolu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info