Reference: Volume 40B (1956), Part No. 1, Section , Page 548

Judgement Details


Date
18/05/1956
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
BENEDETTO AXISA vs SALVATORE CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1030 U 1552 TAL-KAP. 23 - BEJGH - CESSJONI TA' BEJGH TA' KARROZZA - KAWZA IMPOSSIBBLI - OBBLIGAZZJONI
Summary
Meta l-kawza ta' obligazzjoni hija impossibbli b'mod assolut, il-kawza hija inezistenti, u ghalhekkl-obligazzjoni ma ghandha ebda effett ghaliex l-obligazzjoni hija minghajr kawza. Ghaldaqstant, jekk wiehed icedi lil persuna ohra d-dritt tax-xiri ta' karozza prenotata ghand id-ditta importatrici tal-karozza, u l-adempiment tal-bejgh da parti tad-ditta importatrici tal-karozza, u l-adempiment tal-bejgh da parti tad-ditta importatrici jkun impossibbli b'mod assolut, ghax l-importazzjoni ta' karrozzi ta' dak il-mudell tkun vjetata, dak il-bejgh ma jistax ikollu effett, u dak li ceda l-bejgh ta'dik il-karrozza huwa tenut li jrodd lic-cessjonarju s-somma ta' flus li dan kien tah in konsiderazzjoni ta' dik ic-cessjoni. U dan apparti l-fatt li, biex ic-cessjoni tkun valida, hemm bzonn li tkun saret bil-miktub, ghax hija cessjoni ta' dritt u , biex ikollha effett di fronti ghat-terzi, tridtkun giet denunzjata lid-ditta importatrici li kellha tikkonsenja l-karrozza, jew li tkun giet minndina d-ditta accettata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info