Reference: Volume 40B (1956), Part No. 1, Section 1, Page 324

Judgement Details


Date
19/11/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
AGOSTINO CHIRCOP vs GIORGIO SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
RETRATT - RILAXX - RIVENDIZZJONI
Summary
L-ezercizzju tar-retratt u r-rivendizzjoni li l-akkwirent jaghmel favur ir-retraent joperaw ir-rizoluzzjoni tat-trasferiment li jkun sar; u jekk fl-intervall bejn dak it-trasferiment u r-rivendizzjonil-akkwirent ikun ittrasferixxa xi parti mill-fond akkwistat favur terza persuna, id-domanda tar-retraent biex il-possessur ta' dik il-parti hekk trasferita jirrilaxxjaha lir-retraent hija gustifikatain forza tal-principju "soluto jure dantis solvitur et jus accipientis"; u ladarba r-rilaxx mitlubjirriferixxi biss ghall-porzjoni li maghha ghandu x'jaqsam hu biss, dak ir-rilaxx hu jista' jaghmluliberament, u hu ma jistax jallega li ma ghamelx dak ir-rilaxx ghaliex sab ostakolu li jaghmel hekkghax fit-trasferiment originarju kienu nteressati wkoll persuni ohra li ma gewx imharrkin, u li fin-nuqqas tal-prezenza taghhom ma jistax jaghmel ir-rilaxx, ghaliex ma jistax jirtira l-flus depozitatiwara l-irkupru. Ladarba dan id-depozitu jkun sar favur dak il-possessur biss, u biex jigi minnu konsegwit liberament malli jaghmel dak ir-rilaxx, ma kienetx necessarja l-prezenza tal-interessati l-ohra biex isir ir-rilaxx.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info