Referenza: Volum 40B (1956), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 314

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/11/1956
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
GIUSEPPE MUSCAT ET. vs GIUSEPPE BUGEJA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 511 U 495 TAL-KODICI CIVILI - PASSAGG - PROVA - SERVITU' - TIBDIL FL-EZERCIZZJU TAS-SERVITU'
Fil-Qosor
Id-dispozizzjoni tal-ligi li tivvjeta lill-proprjetarju tal-fond serventi li jaghmel ebda haga li tnaqqas l-uzu tas-servitu', jew li jirrendiha izjed inkomoda, jew li jbiddel l-istat tal-fond, jew lijittrasferixxi dak l-uzu minn post ghal iehor li ma kienx dak ta' qabel, tinsab modifikata mill-istess ligi fis-sens illi, jekk l-ezercizzju tas-servitu' fil-parti jew fuq il-parti tal-fond li fil-bidu tkun giet destinata, isir ta' xkiel akbar ghas-sid tal-fond serventi, jew jekk dan is-sid ma jkunxjista' , minhabba dak l-ezercizzju, jaghmel xogholijiet, tiswijiet, jew miljoramenti fil-fond tieghu, hu jista' joffri lil sid il-fond dominanti parti ohra xorta wahda tajba ghall-ezercizzju tas-servitu'; u dan ma jistax jirrifjutaha. Il-kondizzjonijiet li hemm bzonn jirrikorru biex din il-modifikazzjoni eccezzjonali tista' ssehh huma, ghalhekk, (1) illi l-ezercizzju tas-servitu' fil-lok originarju jirrendi dik is-servitu' aktar oneruza, jew jimpedixxi lil sid il-fond serventi li jaghmel fih xogholijiet, tiswijiet, jew miljoramenti, u (2) illi l-fond dominanti ma jigix pregudikat mit-tibdiltal-lok ghall-ezercizzju tas-servitu'. Ghaldaqstant, is-sid ta' fond li hu suggett ghas-servitu' ta' passagg favur fond iehor jista' jiddestina ghall-ezercizzju ta' dak il-passagg parti ohra tal-fondserventi, jekk dan it-tibdil hu jaghmlu ghax ikollu vantagg jew interess li jaghmlu, u jekk b'dan it-tibdil huwa ma jikkaguna ebda pregudizzju lill-fond dominanti, anzi javvantaggjah. Imma bis-sahhata' din id-dispozizzjoni tal-ligi favorevoli ghalieh, il-proprjetarju tal-fond serventi ma jistax jezercita minn rajh it-tibdil fis-servitu', minghajr ma jinterpella lill-proprjetarju tal-fond dominanti, u, fil-kaz li dan jirrifjuta jaghti l-kunsens tieghu ghal dak it-tibdil, minghajr ma jirrikorrilill-Qorti biex ibiddel il-post originali tas-servitu'. Hu jista' biss "joffri" lill-proprjetarjutal-fond dominanti post ugwalment komodu ghall-ezercizzju tas-servitu', u fil-kaz li din l-offerta ma tigix "accettata", ghandu jottjeni l-awtorizzazzjoni tal-Qorti; ghax ma jistax jispolja lill-vicinmill-pussess tas-servitu'. Kwantu ghall-forma, dan il-kunsens tas-sid ma hemmx bzonn li jirrizultaminn att publiku; u lanqas hemm bzonn, biex ikollu effett quddiem it-terzi t-tibdil fl-ezercizzju tas-servitu', li jigi nskritt fir-Registru Publiku. L-att publiku u l-inkrizzjoni fir-Registru Publiku huma rikjesti meta si tratta minn titolu li "johloq" is-servitu', u mhux li "jimmodifika" l-ezercizzju taghha. U ghalhekk hu bizzejjed li l-kunsens ta' sid il-fond dominanti ghat-tibdil fl-ezercizzju tas-servitu' jirrizulta minn provi testimonjali.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni