Reference: Volume 40B (1956), Part No. 1, Section , Page 567

Judgement Details


Date
05/11/1956
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
SALVATORE ZAHRA vs GEORGE MIFSUD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH - BWONA FEDE - VIZZJI REDIBITORJI
Summary
Meta l-azzjoni ghar-rizoluzzjoni tal-bejgh ta' oggett mobili hija bazata fuq il-ftehim li l-oggett tal-bejgh ghandu jkun tajjeb ghall-uzu tieghu, u mhux fuq il-vizzji redibitorji, il-kwistjoni tal-apparenza o meno tal-vizzju jew difett li jkollu dak l-oggett ma hix rilevanti; ghax si tratta minn azzjoni "ex contractu". Ghalkemm min jixtri oggett sekonda man hu mistenni li jittolera certi difettita' importanza zghira u certa deterjorazzjoni dovuta ghall-uzu precedenti li jkun sar mill-oggett,certament dak ix-xerrej ghandu jkun protett kontra mankamenti ta' importanza tali li minhabba fihoml-oggett ma hux tajjeb ghall-uzu li galih evidentement ix-xerrej, sija pure ta' oggett sekonda man,ikun xtrah. U dan jinghad apparti l-konsiderazzjoni li l-kuntratti ghandhom isiru in buona fede; b'mod illi mhux lecitu li l-venditur jilludi lix-xerrej billi quddiemu jipprova l-oggett b'mod li jahbilu l-funzjonament hazin tieghu; u l-Qrati ma jissanzjonawx strappi simili ghal dik il-buona fede lighandha tirregola l-kuntrattazzjonijiet.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info