Reference: Volume 40B (1956), Part No. 1, Section 1, Page 306

Judgement Details


Date
05/11/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
PETER PAUL CASHA ET. vs PETER MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INTERRUZZJONI - PRESKRIZZJONI - RINUNZJA ART. 2253 (B) TAL-KODICI CIVILI
Summary
Jekk id-debitur ighid lill-kreditur li huwa ihallas id-dejn pretiz kontra tieghu, jekk jigi pruvat,dak il-kliem tieghu jammonta ghal interruzzjoni tal-preskrizzjoni, jew ghal rinunzja ghall-istess preskrizzjoni jekk din tkun diga' kompjuta. Ghalkemm f'kaz simili jkun hemm l-interruzzjoni jew in-rinunzja ghall-preskrizzjoni, skond il-kaz, jibqa' dejjem li d-dejn jigi pruvat; imma jekk jigi pruvatghandu jithallas, ghax il-preskrizzjoni tkun ga giet eliminata. Xejn ma jiswa l-fatt li d-debiturikun qal illi, fil-kaz li d-dejn jigi pruvat, thallsu "martu", u mhux jhallsu "hu", meta martu kienet tgawdi l-fiducja tieghu biex tobliga ruhha ghal dak id-dejn; ghax dan ikun kaz fejn l-istess mandant, li jkun qieghed jghid lid-debitur dak il-kliem, ikun qieghed jghidlu illi, jekk id-debitu jigi pruvat, thallsu l-mandatarja tieghu. U mhux korretta l-allegazzjoni illi l-Qorti jmissha qabel xejntiddecidi l-punt tar-rinunzja ghall-preskrizzjoni, u mbaghad, wara, dak tal-eccezzjoni tal-preskrizzjoni; ghax jekk ikun hemm rinunzja ghall-preskrizzjoni ga kompjuta, hu car li "ipso facto" hemm lokghar-rigett tal-eccezzjoni tal-preskrizzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info