Reference: Volume 40B (1956), Part No. 1, Section 1, Page 414

Judgement Details


Date
14/12/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
NOBBLI MARIA EMMA ARMLA DEPIRO vs EDWARD TURNER
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ACCETTAZZJONI TAL-"ALTERNATIVE ACCOMODATION" - APPELL - BOARD TAL-KERA - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI
Summary
Sentenza tal-board tal-Kera li tiddiskonoxxi l-effikacja kwazi-kuntrattwali tal-accettazzjoni da parti tal-inkwlin tal-offerta li ghamillu l-lokatur ta` fond iehor bhala "alterntive accomodation", u li ghalhekk tiskarta l-argument analogu tal-lokatur li l-inkwilin irtira l-accettazzjoni teighu, tinvolvi implicitament id-decizjoni ta` punt ta` dritt; u ghalhekk dik is-sentenza hija appellabbli. Ladarba l-offerta tal-"alternative accomodation" kienet giet accettat mill-inkwlin, dik l-offerta accettata ghandha effett guridku ta` kwazi-kuntratt, u torbot liz-zewg partijiet; u ghalhekk ma tistax tigi ritirata unilateralment, gahx id-dikjarazzjonijiet lijaghmelu l-partijiet fl-atti gudizzjarji b'gahjnejhom miftuha mhumiex ritisabbli, u r-ritir ta` dik l-accettazzjoni huwa tardiv u inattendibili.B'mod li t-talba tar-rikorrent biex jizgombra lill-inkwlin f'irkustanza simili ghandha tigi milqugha, billi l-inkwilin jigi kundannat jaccetta dik l-"alternative accomodation".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info