Reference: Volume 33E (1949), Part No. 2, Section , Page 416

Judgement Details


Date
17/10/1949
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
CARMELA PACE vs ROSARIA CARUANA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1847 TAL-KODICI CIVILI U ART. 389 (1) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DONAZZJONI - DONI MANWALI - KONTIJIET - SETTWAGENARJU
Summary
Huwa minnu lim in jirrendi kont ghandu jipproduci mieghu d-dokumenti gustifikativi; imma d-dispozizzjonijiet tal-ligi li jirrigwardaw ir-rendiment tal-kontjiet ma humiex assoluti; u l-parti li rcevietil-kontijiet ma tistax tirrifjuta li tiddiskutihom minhabba l-forma li fiha jkun gew redatti mill-parti li rrendiethom. L-inkapacita` tas-settwagenarju li jaghmel donazzjonjiet minghajr l-awtorizazzjoni tal-Qorti kompetenti tirrigwarda biss dawk id-donazzjonijiet li l-valur taghhom jeccedi Lm50.Mir-regola tan-nullita` tad-donazzjonijiet li ma jsirux b'att publiku l-ligi teccettwa, fost kazijiet ohra, dawk id-donazzjonijiet li jkollhom bhala oggett taghhom doni manwali ta` flus jew hwejjeg ohra mobili ukorporati, jew titoli ghall-portatur, meta s-somma jew il-valur taghhom ikun zghir metajitqiesu l-kondizzjonijiet tal-persuna u c-cirkustanzi l-ohra. Bies ir-rigali jistghu jitqieesu bhala manwali fis-sens lijkunu ezentati mill-formalita` ta` l-att publiku, jehtiegu tliet elementi; 1.Li l-oggett mobil imoghit bhala rigal ikun tenwi u propozjonat ghall-kondizzjoni ekonomiku tad-donanti: 2. Li r-rigal ikun akkompanjat mit-tradizzjoni ta` l-oggett donat, b'mod li dak l-oggett jghaddi immedjatament u irrevokabilment f'idejn id-donatrju; 3. Li d-donanti jkollu effettivament il-volonta` li jiddona u li jisvesti ruhu immedjatament u irrevokabilment mill-oggett li jkun irid jiddona. In-nuqqas ta` xi wiehed minn dawn it-tliet elementi jinnewtralizza l-hsieb li l-oggett donat ghandu jigi kunsidrat bhala dan manwali ghall-fini ta` l-ezenzjoni fuq imsemmija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info