Reference: Volume 33E (1948), Part No. 2, Section , Page 212

Judgement Details


Date
04/03/1948
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
CARMELA BALDACCHINO vs EMMANUELE CALLEJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1077 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - MINURI - RESPONSABILITA` GHALL-FATT TA` HADDIEHOR
Summary
Kull min ghandu l-hsieb ta` wiehed minuri huwa obligat ghall-hsara li jaghmel il-minuri, meta huwa ma jkunx ha l-hsieb ta` missier tajjeb tal-familha biex il-fatt ma jigrix. It-tfal ta` taht l-eta` ta` disgha snin, u, meta ma jigix pruvat li mxew b'hazen, anki dawk li ma jkunux ghalqa l-erbatax-ilsena, ma humiex obligati ghall-hlas tal-hsata minnhom maghmula. Dana pero` ma jfisserx illi meta t-tfal t` bejn id-disgha snin u l-erbatax-il sena jkunu mxew b'hazen il-persuna danneggjata ghandha tagixxi kontra l-minuri u li ma tistax tiehu azzjoni kontra min kellu l-hsieb ta` dawk il-minuri, jekk jikkonkorru l-elementi mehtiega ghall-ezericzzju ta` dik l-azzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info