Reference: Volume 33E (1949), Part No. 2, Section , Page 401

Judgement Details


Date
10/06/1949
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
ALFREDO MIFSUD vs GAETANO AZZOPARDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 962 (G) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DOKUMENTI - FALZ - KONTUMACJA - PROVI - RITRATTAZZJONI - STIMA TA' PERIT
Summary
Il-kelma "falz" tfisser, fis-sinifikat estiz taghha, kwalunkwe soppressjoni, mutazzjoni, jew alterazzjoni tal-veru, ottenuti bi kwalsijasi mezz. Il-falz bhala oggett tad-dritt civili jassumi karattrudifferenti mill-falz bhala oggett tad-dritt kriminali. Ghalhekk, mentri fil-kamp kriminali tas-soppressjoni, mutazzjoni jew alterazzjoni, anki l-eleent soggettiv, jigifieri l-koxjenza u l-volonta' tal-falsita', fil-kamp civili huwa bizzejjed l-element oggettiv tal-falsita' indipendentement mill-volonta' ta' l-agent. L-inkorrettezzi u inezattezzi ta' dokumenti, bhal ma hija stima ta perit konfermata bil-gurament ta' l-istess perit, li fuqha l-Qorti tkun ibbazat id-decizjoni taghha, huma zbalji"di fatto", u mhuxprovi foloz li jikkostitwixxu motiv ta' ritrattazzjoni. Ghaldaqstant, jekk il-konvenut ikun baqa' kontumaci f'kawza, u l-Qorti tkun tat is-sentenza taghha bazata fuq relazzjoni bhala mizura preordinata ghar-ritrattazzjoni tal-kawza maqtughb'dik is-sentenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info