Referenza: Volum 33E (1948), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 190

Dettalji tas-Sentenza


Data
24/01/1948
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
CARMELA PORTELLI ET vs ANNUNZIATA PORTELLI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 547 TAL-KODICI CIVILI - DIVIZJONI - KOMMUNJONI TA' L-AKKWISTI - LIKWIDAZZJONI TA' EREDITA' - TRAFUGMANET TA` SUSTANZI EREDITARJI - XORTI U ASSENJAZZJONI
Fil-Qosor
Il-kwistjoni ta` trafugament ta` sustanzi ereitarji, f'materji ta` likwidazzjoni ta` eredita`, aktarx milli wahda ta` accertament tal-massa dividenda, hija prevalentement wahda ta` accertament tat-trafugament ta` sustanzi ta` l-assi, li tista` tipprezenta aspetti guridic specjali, sewwa fl-intavolament taghha kemm fil-kontestazzjoni. Ghalhekk dejjem kienet protaika tal-Qrati TAghna li f'kazijietsimili ghandu jkun hemm azzjoni appozita li fiha l-kwistjoni tigi ezawrjentement diskussa "ad hoc".Izda mhux bilfors ghandha tigi mwaqqfa l-azzjoni principali tal-likwidazzjoni sakemm tigi definital-kwistjoni kollaterali tat-trafugament; imma c-cirustanzi tal-kaz jistghu jissuggerixxu lil-likwidazzjoni ma tigix sospiza, u dik il-kwistjoni ibqa` rizervata ghal gudizzju separat. u jekk f'dan il-gudizzju separat jirrizulta li jkun hemm xi zieda fis-sustanzi li ghandhom jinqasmu, allura jkun hemm lok ghal divizjoni supplementari. Il-fatt li wiehed izomm xi merkanzija tan-negozju tieghu fil-fond li jinsab mikri hgandu, destinat u uzat ghall-abitazzjoni tieghu, ma jnehhix lil dak il-fond l-indoli lilu mpressa mill-uzu prevalenti ta` l-abitazzjoi. Ghaldaqstant l-inkwilinat ta` dak il-fond ma jidholx fil-massa fil-qasma. Ma hemm xejn oggezzjonabili mill-punt li vista legali illil-konsistenza tal-massa ereditarja, kwanu ghas-sustanzi provejneti min-negozju, tigi kunsidrata, riferibilmentghal data diversa minn dik tal-mewt tad-decujus. Huwa veru li ko-akkwisti ghandhom jinqasmu f'zewgishma ugwali, u li ghalhekk jista` jidher illi d-dizjoni ghandha ssir bix-xorti. Imma l-massima tas-sortegg tal-kwoti meta dawn huma ugwali ma hix imposta bhal obligu imprexindibili, imma bhala normali ghandha tigi segwita meta ma jkunx hemm ragunjiet specjali jissuggerixxu s-sistema t` l-assenjazzjoni u ma jkunx hemm pregudizzju ghal-partijiet
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni