Reference: Volume 33E (1948), Part No. 2, Section , Page 281

Judgement Details


Date
29/05/1948
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
LORENZO CASHA vs RITA PORTELLI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
OBLIGAZZJONI NATURALI - PROMESSA TA' DOTA - RIPETIZZJONI TA` INDEBITU
Summary
Ghalkemm kwalunkwe konvenzjoni matrimonjali hij nulla jekk ma ssirx b'att publiku, anki jekk ma jkollhiex bhala oggett taghha beni stabili, il-promessa ta' dota determinata tikkostitwixxi essenzjalment obligazzjoni naturali li fil-ligi taghna ghandha wkoll, ghar-rigward tal-bniet, is-sanzjoni tal-ligi civili; u ghalhekk hemm l-azzjoni civili sabiex dik il-promessa ta' dota tigi ezegwita koercitivament. Ghaldaqstant min huwa gudizzjarjament obligat li jezegwixxi promessa ta' dota determinata jezegwixxi dik il-promessa ghax ihossu fid-dover naturali li ghandu jeffettwaha; u jekk dan huwa jaghmlu mhux bil-forma li trid il-ligi, huwa ma jistax, wara l-ezekuzzjoni volontarja, iragga' kollox lurau jirripeti dak li jkun hallas bhala dota. Ghax l-ezekuzzjoni ta' dik il-promessa ma tikkostitwixxix hlas ta' indebitu, imma adempiment ta' obligazzjoni naturali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info