Reference: Volume 33E (1948), Part No. 2, Section , Page 274

Judgement Details


Date
18/05/1948
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
GIOVANNA CAUCHI vs AMELIA CAUCHI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 419 TAL-KODICI CIVILI (GA 77 TA' L-ORDINANZA VII TA' L-1868) - DIVIZJONI - UZUFRUTT KONGUNTIV
Summary
Id-dispozizzjoni ta' l-art. 77 ta' l-Ord. VII ta' l-1868, fis-sens illi l-uzufrutt imholli konguntivament jispicca mal-mewt ta' l-ahhar persuna li ghandha tgawdi, u illi l-porzjoni ta' l-uzufruttwarjuli jmut takkrexxi ma' dik ta' l-uzufruttwarji superstiti, tirrigwarda l-mod tal-godiment, u ma timpurtax impossibilita' ta' divizjoni. U ghalhekk ma tfisserx illi kull wiehed mill-uzufruttwarji istitwiti konguntivament ma jistax jitlob id-divizjoni biex lilu tista' tigi assenjata l-porzjoni li tmissu mill-beni kostitwiti in uzufrutt biex ikun jista' igawdiha separatament. Anki jekk id-dispozizzjoni tat-testatur li tordna l-uzufrutt konguntiv tkun tista' b'xi mod tittiehed bhala projbizzjoni tad-divizjoni sakemm ikun isehh l-uzufrutt, il-Qorti tista' dejjem tordna x-xoljiment tal-komunjoni meta cirkustanzi gravi u urgenti hekk ikunu jirrikjedu. U dan apparti l-konsiderazzjoni li, skond il-ligi, il-projbizzjoni tad-divizjoni ghal zmien itwal minn hames snin hija nulla.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info