Reference: Volume 33E (1949), Part No. 2, Section , Page 387

Judgement Details


Date
04/06/1949
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
DR. FRANCESCO PULLICINO M.D ET vs LORENZO GAUCI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 360 TAL-KODICI CIVILI - DRITTIJIET TAL-PROPRJETARJU TA' FOND - ILMA
Summary
Min ghandu l-proprjeta' ta' l-art ghandu wkoll il-proprjeta' ta' l-area ta' fuqha u ta' dak kollu lijinsab fuq jew taht wicc l-art; bid-drittijiet kollha li taghtih il-ligi u bil-limitazzjonijiet kollha imposti mill-istess ligi. Il-proprjetarju ta' fond huw apadrun mhux biss ta' l-ilma li jimxi taht il-fon tieghu, imma wkoll ta' l-ilma li jitfaccja taht l-istess fond u jista' ghalhekk ihaffer ujaghmel opri u kull ma jrid sabiex izomm u jahzen dak l-ilma; basta li ma jhafferx f'distanza mill-proprjeta' vicina ta' haddiehor li hija projbita mill-ligi, u ma jaghmelx dawk ix-xogholijiet biss biex jaghmel hsara lil hadd iehr, jew li hadd iehor ma jkunx akkwista b'xi mod drittijiet dwar dak l-ilma.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info