Reference: Volume 33E (1949), Part No. 2, Section , Page 379

Judgement Details


Date
09/04/1949
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
MARY VASSALLO vs GIOVANNI MIZZI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DISTINZJONI BEJN HTIJA KONTRATTWALI U HTIJA AKWILJANA - KOLPA
Summary
Il-htija, meta tigi kunsidrata fl-entita' guridika taghha, hija wahda; u taht dan l-aspett ma hemmxdistinzjoni bejn kolpa kontrattwali u dik komunement imsejha "aquiliana", li titnissel minn delitt jew kwazi-delitt. Id-differenza bejniethom tinsab fil-"kawza" u fil-"grad". In kwantu ghall-kawza,il-htija kontrattwali tippresupponi obligazzjoni pre-ezistenti li maghha hija marbuta; mentri l-htija akwiljana tippresupponi fatt li minnu titnissel "ex nune". In kwantu ghall-grad, id-differenza hija riposta fl-estensjoni tar-responsabilita' fis-sens illi fil-kolpa kontrattwali wiehed jista' jirrispondi ta' htija hafifa (lievissima), skond il-kaz, mentri fil-kolpa akwiljana r-responsabilita' testendi ruha b'mod li dwarha ma hemmx grad.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info