Reference: Volume 33E (1948), Part No. 2, Section , Page 180

Judgement Details


Date
15/01/1948
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
GIUSEPPA BONANO vs FRANCIS SCERRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEPOZITU - NULLITA' - RETRATT - SPEJJEZ RIMBORZATI
Summary
Ghandha ssir distinzjoni bejn is-somma li r-retraent ghandu jiddepozita mic-cedola, jew fi zmien ghaxart ijiem mill-prezentazzjoni tac-cedola, taht piena ta` nullita` ta` l-istess cedola tar-retratt,u bejn l-ammonti li r-retranet huwa obilgat jirrifondi lir-retrattarju qabel ma jista` jikkostringili ldan jaghmillu r-rivendizzjoni. Dawn l-ispejjez ta` din it-tieni xorta jistghu jigu rifuzi f'kull zmien qabel ir-rivendizzjoni, u ma hemmx obligu taht piena ta` nullita` tar-retratt li jigu depozitati fi zmien ghaxart ijiem mir-relativa interpellazzjoni. Imm ajibqa` dejjem veru li r-retrattarjumhux obligat jaghmel ir-rovendizzjoni qabel ma jigu lilu rimborzati l-ispejjez kollha lilu dovti bhala konsegwenza ta` l-ezercizzju tar-retratt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info