Reference: Volume 33E (1947), Part No. 2, Section , Page 177

Judgement Details


Date
13/01/1948
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
LUCIA BONNICI vs GIO MARIA SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1487 TAL-KODICI CIVILI - DONAZZJONI - NULLITA' - RIGALI - TRADIZZJONI
Summary
Il-karattru tad-donazzjonijiet rimuneratorji jvarja skond jekk ghall-hlas tas-servigi d-donatarju ghandux azzjoni kontra d-donanti, jew jekk id-donanti huwiex tenut ghal dak il-hlas minhabba dover mrorali ta` rikonoxxenza. Imma, tant fl-ewwel kaz kemm fit-tieni, id-donazzjoni, hija dejjem sottoposta ghall-formalita` ta` l-att publiku biex ma tkunx nulla hlief fil-kazijiet eccettwati mill-istess ligi, fosthom dak ta` donazzjonijiet ta` rigali li jingahtaw minn id gha id, ta` flus jew hweejg ohramobili korporali, jekk is-somma jew il-valur taghhom ikun zghir avut rigward ghall-kondizzjonijiettl-persuni, u cirkustanzi ohrajn. Imma mbaghad, f'dan l-ahhar kaz, id-donazzjoni ta` doni manwali hija nulla jekk tonqos it-tradizzjoni. It-tradizzjoni hija mehtiega ghall-validita` tad-donazzjoni;u fil-kaz li l-oggett ikun ga f'idejn id-donatarju, id-donazzjoni tigi konsumata unikament bl-effettad-dikjarazzjoni tad-donanti li jrid jaghtihulu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info