Reference: Volume 33E (1949), Part No. 2, Section , Page 371

Judgement Details


Date
06/04/1949
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
PAOLO BUSUTTIL ET vs GIUSEPPE CASSAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1474, 1475, 1476, 1477 U 1481 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI ESTIMATORJA - AZZJONI REDIBITORJA - PRESKRIZZJONI - VIZJI OKKULTI
Summary
Il-bejjiegh huwa bligat jiggarantixxi l-haga mibjugha mill-vizzji okkulti li jirrenduha mhux atta ghall-uzu li ghaliha hija destinata,jew li talment inaqqsu l-valur taghha illi x-xerrej ma kienx jixtriha, jew kien joffri prezz izghar, kieku kien jaf bihom. Imma mhux tenut ghall-vizzji apparenti, jew li x-xerrej seta' jkun jaf bihom qabel. In kwantu u ghall-vizji okkulti, il-venditur huwa tenutghalihom anki jekk ma kienx jaf bihom, purke' ma jkunx gie stipulat patt espress li jeskludi din ir-responsabilita'. Meta l-haga tipprezenta dawn il-vizzji, il-kumpratur jista' jezercita jew l-azzjoni redibitorja jew l-azzjoni estimatorja. Il-preskrizzjoni ta' dawn iz-zewg azzjonijiet, meta l-oggett tal-bejgh huwa beni stabili, hija ta' sena, li tibda tghaddi minn meta x-xerrej seta' jikxef id-difett.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info