Reference: Volume 33E (1947), Part No. 3, Section , Page 469

Judgement Details


Date
13/05/1947
Court
OF COMMERCE
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
ONOR. HENRY JONES ET. vs PAOLO PORTELLI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 50 TA' L'ORDINANZA XXXIV TA' L-1946 - GURISDIZZJONI - KO-PROPRJETA' - KOMPETENZA - REGISTRATUR TAL-KO-OPERATIVI
Summary
Bhala regola, il-kwistjonijiet kontemplati mill-Ligi dwar il-ko-operativi, li jinqalghu bejn l-imsehbin, ghandhom jingiebu fl-ewwel lok quddiem ir-Registratur tal-Ko-operative biex jigu decizi minnu;u decizjoni tieghu hija inappellabili, u ghandha sahha ta' sentenza. Imma dak ir-Registratur jista'jwaqqaf il-procediment u jordna li l-kwistjoni titressaq quddiem il-Qorti tal-Kummerc; u sakemm danir-Registratur ma jkunx ta' ordni simili, il-Qorti tal-Kummerc hija inkompetenti li tiehu konjizzjoni tal-kwistjoni mhabba nuqqas ta' gurisdizzjoni. Ix-xirka ko-operativa ma tidholx fil-gurisdizzjoni ta' dak ir-Registratur sakemm ma tkunx giet registrata ghandu skond il-ligi; imma jekk tigi registrata anki fil-pendenza tal-kwistjoni, tidhol f'dik il-gurisdizzjoni, u l-kwistjoni ga' mibdija quddiem il-Qorti tal-Kummerc ma tibqax aktar ta' kompetenza ta' dik il-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info