Reference: Volume 33E (1947), Part No. 3, Section , Page 462

Judgement Details


Date
02/04/1947
Court
OF COMMERCE
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
GIUSEPPE GAUCI vs ESPEDITO FENECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARREST PERSONALI - ART. 359 (A) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DOLO U FRODE
Summary
Il-Qorti tista' tilqa' t-talba ghall-arrest personali tad-debitur meta jigi pruvat li dan ikun hatita' ghemil doluz jew ta' frode meta kkuntratta dejn, jew billi jkun heba jew nehha hwejgu biex jiffroda lill-kredituri. L-ghemil doluz fil-materja jrid ikun jikkonsisti f'xi inganna jew raggiri li d-debitur jodopera bil-hsieb li jaghmel hsara, u li jkunu sufficjenti biex jissorprendu l-bona fidi tal-kreditur, li minghajr dawn ir-raggiri ma kienx jikkuntratta. Ghalhekk, semplici gibda li d-debitur ikun qal lill-kreditur mhix bizzejjed biex tiggustifiku dan il-provvediment, jekk ma tkunx akkompanjata minn xi qerq li bih bniedem ordinarju b'ghajnejh miftuha jista' jinqabad u jitqarraq. Imma meta ma jkunx il-kaz li l-Qorti tordna l-arrest personali ghal dola u frode, il-Qorti tista' tikkundanna lid-debitur ghall-arrest personali semplici.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info