Reference: Volume 33E (1948), Part No. 2, Section , Page 246

Judgement Details


Date
02/04/1948
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
MICHELE GALEA vs MONS. KAN. KAP. PROF. CARMELO BONNICI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
LEGAT - OBLIGAZZJONI TRASMISSIBILI FL-EREDI - PROMESSA TA' PERMUTA
Summary
Il-promessa ta' permuta tobliga lill-promittenti b'mod li dan huwa obligat jippresta in forma specifika dak li huwa ipprometta, jew, skond il-kaz, jirrizarcixxi d-danni. Dan l-obligu huwa trasmissibili fl-eredi tal-promittenti, b'mod illi s-successuri tieghu huma obligati jezegwixxu dik il-permutali kienet konvenuta mill-awtur taghhom. Jekk pero' l-promittenti imut qabel ma jkun ezegwixxa dik il-promessa, u meta t-terminu tal-validita' taghha jkun ghadu miexi, u l-oggett tal-permuta jifformal-oggett ta' legat li dak il-promittent kien halla b'testment qabel ma ghamel il-konvenzjoni tal-permuta, il-legatarju ghandu dritt ghall-konsegwiment tal-legat ghadda fuqu mal- mewt tat-testatur, id-dritt tal-promittent l-iehor li kkuntratta l-ftehim tal-permuta mal-promittent li miet kien ghadu fl-isfera ta' semplici progett, u kien kontemplazzjoni ta' operazzjoni meta miet dak il-promittent. Salvi d-drittijiet kollha li dak il-promittent l-iehor jista' jkollu kontra l-eredita' tal-promittentli miet u halla dak il-legat, naxxenti dawn id-drittijiet mill-konvenzjoni li ma setghetx issehh minhabba li giet disturbata b'dak il-legat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info