Reference: Volume 32A (1945), Part No. 1, Section , Page 138

Judgement Details


Date
15/01/1945
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
OSCAR SAMMUT NE vs ANTONIO ELLUL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALEA - ART 1503, PARA. 6, U ART. 1471, 1466 U 1468 TA' L-ORDINANZA VII TA' L-1868. - DONAZZJONI - GRATUWITA' - PROVA - SETTWAGENARJU - SIMULAZZJONI - VITALIZJU
Summary
F'kuntratt ta' kostituzzjoni ta' citalizju l-alea hija element essenzjali tal-kuntratt, u l-isproporzjon bejn il-valuri assenjati, meta tkun kbira, teskludi din l-alea. Imma b'daqshekk ma jkunx hemmnulliiita' assoluta tal-kuntratt; ghax il-vitalizju jista' jigi kostitwit anki gratuwitament; u l-ligi tirrikonoxxi l-vitalizju gratuwitu. Ghalhekk fil-kaz ta' dina l-isproporzjoni, il-kuntratt ikunmist bl-element ta' l-onerozita' u f'dak tal-liberalita', u ghalhekk ikun in parti donazzjoni. Donazzjoni maghmula minn settwagenarju minghajr l-awtorizzazzjoni tal-Qorti kompetenti hija nulla. In-nuqqas tal-hlas tar-rati tal-vitalizju ma jintitolawx lill-kreditur li jiehu lura l-korrispettiv, imma johloq biss kreditu favur tieghu ghal dawk ir-rati. L-att huwa simulat meta bil-volonta' tal-partijiet ikollu sinifikat apparenti divers minn dak li realment ghandu; izda ma hemmx simulazzjoni metal-partijiet kitbu dak li tassew riedu, avolja dak li kitbu huwa difettuz u ma jistax isehh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info